Skip to main content

Ročné štatistiky: Súhrnné štatistiky: 2021

Vyhľadávanie Prístupy Štatistiky prihlásení
Mesiac V knižnici Mimo knižnice Všetko V knižnici Mimo knižnice Všetko V knižnici Mimo knižnice Všetko
Január 6 9 15 6 7 13 0 0 0
Február 0 3 3 0 2 2 0 0 0
Marec 0 10 10 0 0 0 0 0 0
Máj 3 1 4 2 1 3 0 0 0
Júl 0 0 0 0 1 1 0 0 0
November 0 2 2 0 2 2 0 0 0
December 0 3 3 0 2 2 0 0 0
Súhrnne celkom 9 28 37 8 15 23 0 0 0