Skip to main content

Mesačné štatistiky: Štatistiky prihlásení: November 2020

Celková štatistika

Počet prihlásenie za mesiac: 345
Celkový počet prihlásenie: 6582

Vnútorná štatistika

Počet prihlásenie (v knižnici): 76

Verejná štatistika

Počet prihlásenie (mimo knižnice): 269